Obre el teu cor, allibera barreres amb el massatge Californià

El 4rt xacra és el del cor i de l’amor incondicional. És el centre des d’on puc donar i rebre, és el lloc en el que puc sentir la tendresa. Té menys moviment perquè està protegit per la caixa toràcica. També inclou els braços perquè són els que ens permeten el contacte amb els altres, tocar-los i acceptar-los tal i com són.

Per obrir aquest centre, és necessari desbloquejar la caixa toràcica i alliberar els braços de tensió. Amb la riquesa del massatge Californià, especialment treballant en posició supina, es realitzen uns estiraments centrats exactament per obrir aquest centre, d’uns passos llargs i profunds per suavitzar el pectoral i tota la musculatura dels braços. I les mans, tant importants per on fem sortir tota l’energia acumulada, també tenen el seu protagonisme i gaudeixen d’uns estiraments i maniobres molt detallades.

És d’aquesta manera que amb el massatge Californià alliberem barreres i ens podem obrir a l’energia de l’amor, l’energia de l’ànima.


~Rumb al teu Nord Personal~